Tussentijdse Toets

Bij onze rijschool heb je de mogelijkheid om een T ussen T ijdse T oets af te leggen.

De TTT is geen onderdeel van het examen, maar een tussenstap in het opleidingstraject en een belangrijk onderdeel van je leerproces. Een examinator van het CBR toetst je rijvaardigheid op examenniveau.

Wij adviseren je om deze toets 2/3 van je opleiding te doen. Bij de TTT worden dezelfde eisen gehanteerd als bij het examen.

In principe worden alle examenonderdelen onder de loep genomen. Een groot voordeel van deze toets is dat je spanningsveld vermindert wordt tijdens het echte examen, doordat je al bekend bent geraakt met: 

- De examensituatie
- De examinator
- De examenroute

Met de TTT kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende examen. De samenspraak tussen examinator en instructeur is erg belangrijk bij deze toets.

De instructeur bepaalt het tijdstip van de TTT en tevens wordt het dan ook beter zichtbaar wanneer het echte examen ingedeeld kan worden. Hierdoor verbetert ook de motivatie van de leerling, dus ook de prestaties. Vandaar dat het slaginspercentage van leerlingen die een TTT doen behoorlijk hoger ligt!!

De TTT is alleen mogelijk wanneer het theorie-certificaat behaald is.

Autorijschool Vergeer
Johan de Ridderlaan 18
3417 CG Montfoort
Stuur ons een email

Esther vergeer      06 - 53524999
Nico van Rijswijk  06 - 34415499
Peter Janssen         06 - 28229633